Moje publikacje

Jestem autorem wielu publikacji w czasopismach branżowych: Ochrona Przeciwpożarowa, Przegląd Pożarniczy, W Akcji.

Na swoim koncie mam również wiele wystąpień publicznych: na konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Ponadto jestem autorem poradników z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, które są dostępne bezpłatnie na www.ippoż.pl i wcześniej na www.katalogppoz.pl.

Spiritual Consultant