Kariera zawodowa

Kamil Kwosek
st. bryg. mgr inż. Kamil Kwosek

Służba 

w Państwowej Straży Pożarnej


Od 22 lutego 2017r. zostałem powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu.
Od dnia 4 maja 2019r. zostałem awansowany na stopień starszego brygadiera.

 

Wcześniejszy przebieg mojej kariery zawodowej:

Od 1999r. do stycznia 2010r. pracowałem w służbie kontrolno-rozpoznawczej:
do 1 czerwca 1999r. w Katowicach
od 1 czerwca 1999r. do 30 listopada 2003r. w Siemianowicach Śląskich
od 1 grudnia 2003r. do 30 czerwca 2004r. w Gliwicach
od 1 lipca 2004r. do 14 stycznia 2010r. w Zabrzu
(kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej)

Od 15 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r.
p.o. Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu

Od 1 lipca 2010r. do 21 grudnia 2016r.
Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu

Od 22 grudnia 2016r. do 21 lutego 2017r.
p.o. Komendant Miejski PSP w Zabrzu

Spiritual Consultant