Doświadczenie rzeczoznawcy

 

—————————————————–

Poniżej przedstawiam tylko niektóre projekty, w których brałem udział jako rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych:

 

Obiekty użyteczności publicznej

Budynek Główny SP ZOZ w Myślenicach (Szpital Miejski), ul. Szpitalna 2 – ekspertyza techniczna w trybie par. 2 warunków technicznych

Kompleks sportowo-rekreacyjny w Wieliczce przy ul. Boguckiej – uzgodnienie projektu

Centrum Handlowe Forum Gliwice przy ul. Lipowej 1 w Gliwicach – uzgodnienie projektów aranżacji wnętrz, projektów systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji tryskaczowej

Wielofunkcyjny Ośrodek Pomocy w Bogatyni, ul. II Armii Wojska Polskiego 14 – uzgodnienie projektu budowlanego

Wielofunkcyjna Sala Sportowa przy ul. 11-go listopada 5 w Miliczu – uzgodnienie projektu budowlanego

Centrum Ratownictwa Gliwice przy ul. Bolesława Śmiałego 2b w Gliwicach – ocena poprawności wykonania instalacji wykrywania, gaszenia i inertyzacji

Sąd Rejonowy w Raciborzu przy ul. Nowej 29 – opinia dotycząca wymagań z zakresu odporności ogniowej stropów międzykondygnacyjnych budynku

Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej – uzgodnienie projektu architektonicznego i zagospodarowania terenu oraz projektów wykonawczych systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej i wentylacji

Obiekt usługowy Domus w Rybniku – uzgodnienie projektu architektonicznego i zagospodarowania terenu oraz projektów wykonawczych

Budynek biurowo-socjalny w Sosnowcu (Remondis) – uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy obiektu

Budynek handlowo-usługowy w Gliwicach – opinia dotycząca zapewnienia drogi pożarowej

Budynek Teatru Miejskiego w Gliwicach – opracowanie ekspertyzy technicznej w trybie par. 2 warunków technicznych

 

Obiekty mieszkalne

Obiekt mieszkalny w Gliwicach przy ul. Kruczej 2-4 – ekspertyza techniczna w zakresie instalacji wodociągowej i zbiornika przeciwpożarowego

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Gliwicach przy ul. św. Marka 9-11 – uzgodnienie projektu budowlanego zabudowy podcieni

 

Obiekty przemysłowe

2016 Hala produkcyjno-magazynowa Siemianowice Śląskie

rozbudowa hali magazynowej o halę produkcyjno-magazynową

2016 Hala przemysłowa Gliwice

budowa hali przemysłowej z zapleczem socjalno-biurowym

2012 Elektrownia Połaniec

opinia dotycząca instrukcji ewakuacji z bloku nr 1 w trakcie remontu w Elektrowni Połaniec

opinia w sprawie konieczności posiadania przez niektóre elementy zabezpieczeń przeciwpożarowych (m.in. sygnalizatorów akustycznych i optycznych) świadectw dopuszczenia

2012 Obiekt produkcyjny DYRUP

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących hal z dobudową infrastruktury technicznej niezbędnej do produkcji nowego asortymentu farb w miejscowości Lewkowiec na terenie działki nr 215 – uzgodnienie projektu budowlanego

2011-2013 Elektrownia Opole

dwa bloki energetyczne 900MW wraz z obiektami pomocniczymi

2009 Polimex-Mostostal Siedlce
hala produkcyjna o powierzchni 40 000 m2

2006 Zakłady Azotowe Tarnów-Mościce
obiekty technologiczne – w tym wysoki obiekt produkcyjny

 

Na moim koncie jest ponadto kilkadziesiąt innych uzgodnień, ekspertyz i opinii.

 

—————————————————–

Jestem autorem wielu publikacji o tematyce zabezpieczeń przeciwpożarowych – publikowałem w Przeglądzie Pożarniczym, Ochronie Przeciwpożarowej i W Akcji.

Często jestem prelegentem na konferencjach, sympozjach i warsztatach branżowych, głównie organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP Oddział Katowice czy SITP Koło Legnica). Należę do SITP Koło Śląsk Centrum.

Jestem wykładowcą na szkoleniach organizowanych dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ostatnio dwukrotnie w roku 2018 i 2019 w trakcie Targów IFRE w Kielcach (organizatorem była: Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach), wcześniej również we Wrocławiu (organizatorem była: Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu).

Od wielu lat przekazuję swoją wiedzę podczas szkoleń dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w KatowicachPolskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Katowicach, a także Katowickiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Byłem również wykładowcą na wielu szkoleniach dedykowanych dla Projektantów i Zarządców budynków organizowanych przez firmy: Projex z Katowic oraz Meetingfactory z Krakowa, a także firmę Frapol.

Spiritual Consultant