O mnie

 

Kamil Kwosek rzeczoznawca ppoż tel 692762748

Witam!

W tym miejscu zamieszczam krótką informację o sobie, dla tych których to ewentalnie interesuje. Na wstępie dziękuję, że zaglądasz na tego bloga.

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, na której uzyskałem tytuł mgr inż. pożarnictwa.

Od roku 1998 jestem oficerem Państwowej Straży Pożarnej – wiele lat byłem pracownikiem pionu kontrolno-rozpoznawczego, 1.7.2010r. zostałem powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Zabrzu.

 

Od września 2005r. jestem rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Mam doświadczenie zarówno w obiektach użyteczności publicznej, jak również w obiektach przemysłowych.

 

Od 2009 roku pełnię funkcję głównego eksperta portalu www.katalogppoz.pl, którego jestem pomysłodawcą. Bezpłatne poradniki mojego autorstwa są dostępne na stronach portalu (teraz również na ippoz.pl).

 

Jestem autorem wielu publikacji o tematyce zabezpieczeń przeciwpożarowych – publikowałem w Przeglądzie Pożarniczym, Ochronie Przeciwpożarowej i W Akcji.

 

Często jestem prelegentem na konferencjach, sympozjach i warsztatach branżowych, głównie organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP Oddział Katowice czy SITP Koło Legnica). Prywatnie należę do SITP Koło Śląsk Centrum.

 

Od wielu lat przekazuję swoją wiedzę podczas szkoleń dla członków Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w KatowicachPolskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Katowicach, a także Katowickiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości.

Byłem również wykładowcą na wielu szkoleniach dedykowanych dla Projektantów i Zarządców budynków organizowanych przez firmy: Projex z Katowic oraz Meetingfactory z Krakowa, a także firmę Frapol.

Spiritual Consultant