Jak przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej?

Twój_mandat
Tak unikniesz mandatu: przestrzegaj przepisy i wypełniaj swoje obowiązki z zakresu ppoż, jeśli chcesz je poznać – weź udział w seminarium

Najczęściej ochrona przeciwpożarowa jest utożsamiana ze znakami ewakuacyjnymi, kontrolą gaśnic, hydrantów, często z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i szkoleniami przeciwpożarowymi i coraz częściej z tzw. próbnymi ewakuacjami. Czy jest to naprawdę wszystko, o czym należy pamiętać zapewniając bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie? Niestety nie!

Lista zadań i obowiązków ciążących na właścicielach lub bezpośrednio władających obiektami jest znacznie dłuższa. 

Najtrudniejszym do realizacji obowiązkiem jest, szczególnie w starych budynkach, zapewnienie w nich odpowiednich warunków ewakuacji oraz wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe. Warto wspomnieć o tym, że zmieniające się co kilka lat wymagania zapisane w przepisach przeciwpożarowych obowiązują również w obiektach istniejących, a przepisy techniczno-budowlane w obiektach nowych, jak i starych, ale w tych drugich przy rozbudowie, nadbudowie i przebudowie lub pod warunkiem, że uznano je za zagrażające życiu ludzi.

Najważniejsze to zainteresować się tematem zanim otrzyma się zawiadomienie/upoważnienie o strażackiej kontroli. Po pierwsze można zyskać święty spokój o ludzi (pracowników, pacjentów, widzów, klientów, uczniów, mieszkańców) i majątek własny lub firmowy. Po drugie przestrzeganie przepisów pozwoli uniknąć mandatu, grzywny lub nawet kary aresztu.

Trzeba pamiętać, że pewnych rzeczy nie załatwi się w przysłowiowe 5 minut. Dokumentację zabezpieczeń i urządzeń przeciwpożarowych (projekty, protokoły przeglądu) należy systematycznie gromadzić, by móc udokumentować prowadzenie odpowiedniego nadzoru nad ich sprawności techniczną i funkcjonalną); zaświadczenia o przeszkoleniu, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego również należy posiadać. Zadbać należy o przeglądy gaśnic, oznakowanie bezpieczeństwa i ewakuacyjne, drogi pożarowe i ćwiczenia ewakuacyjne. Niektóre sprawy można prowadzić osobiście, większość jednak wymaga zlecenia specjalistycznym firmom.

baner znizka 2013

Podstawowe zadania i obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości z zakresu ochrony przeciwpożarowej omówię szczegółowo podczas wykładu na Seminarium Szkoleniowym 22.10.2013r. w Gliwicach „Bezpieczny Właściciel, Zarządca i Użytkownik Obiektu Budowlanego”, na które serdecznie zapraszam – obecnie koszt uczestnictwa wynosi zaledwie 150zł i jest niższy aż o 40% (tj. 100zł) od ceny normalnej.

Liczba miejsc w promocyjnej cenie jest ograniczona!

Więcej informacji o seminarium można znaleźć na stronie www.seminarium2013.katalogppoz.pl.

Zgłosić się można poprzez formularz internetowy lub kartę zgłoszenia, którą po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres: redakcja@katalogppoz.pl lub faksem na numer 32 797 14 26.

Autor: Kamil Kwosek

Jestem rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2005r. i autorem wielu publikacji na temat profilaktyki pożarowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spiritual Consultant