Przepusty instalacyjne – kiedy nie zabezpieczać ppoż? Artykuł.

Przeczytaj cały artykuł
Przepusty instalacyjne – kiedy nie zabezpieczać ppoż

Artykuł ten napisałem w listopadzie 2010r. Nadal jest aktualny – przepis w tym zakresie się nie zmienił od czasu napisania.

Miłej lektury. Wyraź swoją opinię na temat przepisu lub artykułu w komentarzu poniżej lub poprzez Facebooka.

Kamil

Przepusty instalacyjne – kiedy nie zabezpieczać?

Wiem, że ta wiadomość sławy mi nie przyniesie. Mimo tego rozpocznę mój wywód od oczywistej oczywistości: „przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów” (zgodnie z §234 ust. 1 WT, 

tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Sprawa jest oczywista, ale tylko do tego momentu.

Niestety od każdej reguły są wyjątki i przepis dopuszcza nieinstalowanie przepustów, o których mowa powyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. I tu zaczynają się schody, a dokładniej pojawiają się…

… wątpliwości

CAŁY ARTYKUŁ PRZECZYTASZ KLIKAJĄC W TEN LINK
(W NOWYM OKNIE OTWORZY SIĘ PLIK PDF)

A po przeczytaniu mojego artykułu proszę o komentarz – czekam na Twoje spostrzeżenia!

Zapraszam do dyskusji i komentowania. Wyraź swoją opinię poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spiritual Consultant