Zaproszenie na seminarium

grafika bez sponsorówWitam serdecznie!

Z ogromną przyjemnością informuję, że portal katalogppoz.pl w dniu 27.10.2015r. organizuje w Gliwicach, już po raz drugi, Seminarium „Bezpieczny Właściciel, Zarządca i Użytkownik Obiektu Budowlanego”.

Tym razem w programie przewidziano bardzo ciekawe wystąpienia znakomitych ekspertów, którzy przybliżą tematykę:

  • biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • konsekwencji niewłaściwego wykonywania prac budowlanych, co prowadzi do „utraty” właściwości pożarowych użytych materiałów (wyświetlone będą bardzo ciekawe filmy),
  • zmian w Prawie Budowlanym.


Omówione zostaną również:

  • aspekty odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów BHP przy remontach i przebudowach obiektów
  • konsekwencje braku nadzoru nad pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym i niewłaściwej eksploatacji butli propan-butan i instalacji gazu ziemnego (na przykładach głośnych pożarów i wybuchów). czytaj całość

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Straży Pożarnej?

Twój_mandat
Tak unikniesz mandatu: przestrzegaj przepisy i wypełniaj swoje obowiązki z zakresu ppoż, jeśli chcesz je poznać – weź udział w seminarium

Najczęściej ochrona przeciwpożarowa jest utożsamiana ze znakami ewakuacyjnymi, kontrolą gaśnic, hydrantów, często z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i szkoleniami przeciwpożarowymi i coraz częściej z tzw. próbnymi ewakuacjami. Czy jest to naprawdę wszystko, o czym należy pamiętać zapewniając bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie? Niestety nie!

Lista zadań i obowiązków ciążących na właścicielach lub bezpośrednio władających obiektami jest znacznie dłuższa. 

czytaj całość

Spiritual Consultant