A jak wygląda Twoja kratka wentylacyjna?

kratka wentylacyjna

Po wizycie kominiarzy… Czas usunąć zbędną siatkę, która działa jak filtr zużytego powietrza płynącego przez kratkę i przez kanał wentylacyjny na zewnątrz. Dobrze, że to „tylko” kratka z łazienki… tlenek węgla mi nie groził. 

A jak wygląda Twoja kratka wentylacyjna? Czy pamiętasz o przeglądach kominiarskich? Czy usuwasz zanieczyszczenia z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych z wymaganą częstotliwością?

Dla przypomnienia zapisy z ustawy Prawo Budowlane i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Co mogę zrobić sam, a co musi zrobić kominiarz? 

Kontrola stanu technicznego 

Zgodnie z artykułem 62 ustawy Prawo Budowlane (PB): 

obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
c) przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 

Zgodnie z art. 62 ust. 6 PB kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. 

Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów 

Zgodnie z §34 rozporządzenia MSWiA:

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania

  1. od palenisk zakładów zbiorowego  żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeśli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 
  2. od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 3 miesiące
  3. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w punkcie 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. 

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego. (możesz zrobić sam)

Życzę powodzenia w dbaniu o swoje bezpieczeństwo i komfort. 

Uważasz ten artykuł za przydatny? Kliknij Lubię to!, udostępnij lub skomentuj.

Dziękuję!
Kamil

 

Autor: Kamil Kwosek

Jestem rzeczoznawcą ds zabezpieczeń przeciwpożarowych od 2005r. i autorem wielu publikacji na temat profilaktyki pożarowej.

2 komentarze do “A jak wygląda Twoja kratka wentylacyjna?”

  1. Moja kratka wentylacyjna jest w dobrym stanie, regularnie dbam o utrzymanie czystości przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Kominiarze wykonują kontrolę i usuwanie zanieczyszczeń zgodnie z przepisami. Bezpieczeństwo jest priorytetem, dlatego przestrzegam wymagań dotyczących przeglądów kominiarskich i regularnego czyszczenia przewodów. Nie ma miejsca na zaniedbania, gdy chodzi o zapewnienie prawidłowego przepływu powietrza i bezpiecznego użytkowania budynku.

    1. Sprawna wentylacja to nie tylko ochrona przed tlenkiem węgla przy gazowych urządzeniach grzewczych i kuchennych, ale również większy komfort – usuwanie wilgoci z pomieszczenia; czysta kratka wentylacyjna wraz z nawiewnikami w oknach zapewnia tzw.”zdrowe powietrze”. Jest to również ochrona przed grzybami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Spiritual Consultant