Analizy i opinie ppoż

Przeprowadzam analizy i sporządzam opinie na temat stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach, obiektach; na temat stanu zabezpieczeń ppoż oraz urządzeń przeciwpożarowych.

Pierwszy krok – proszę wysłać zapytanie na adres: kamil@ippoz.pl lub kontaktować się telefonicznie na numer + 48 692 762 748.
W liście proszę napisać kilka słów o obiekcie oraz oczekiwany termin zakończenia prac (wydania opinii).

Krok drugi to moja wizyta w obiekcie oraz wycena usługi, którą przesyłam pocztą elektroniczną.

Krok trzeci: umowa.

Koszt usługi uzależniony jest od skomplikowania obiektu: jego powierzchni, wysokości, liczby kondygnacji, liczby urządzeń przeciwpożarowych oraz osób przebywających w obiekcie.

Spiritual Consultant